Záportározó DDOP-5.1.5/B-11-2012-0010

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZÁPORTÁROZÓ ÉPÜL MAGYARHERTELENDEN


2014. március 4.

Nagy a várakozás a Magyarhertelenden élők körében a település keleti területén épülő záportározóval kapcsolatban. A környező dombokról lefolyó csapadékvíz, valamint a közelben folyó Baranya-csatorna a közelmúltban több kárt is okozott a településen, az Európai Unió és a magyar állam által pályázati forrásból finanszírozott tervezett tározó ezt a problémát fogja orvosolni.

A település önkormányzata még 2011 végén döntött a jelenlegi mocsaras területen megépítendő záportározóval kapcsolatos pályázat benyújtásáról. A pályázati forrásról szóló döntés elhúzódott, de a probléma nem szűnt meg a területen. Ezért volt különösen nagy az öröm 2012 novemberében, amikor értesült a település a több mint 100 millió forint támogatás megítéléséről.

A dombokkal határolt baranyai tájon 2004-ben, 2009-ben és 2010-ben is olyan rendkívüli események történtek, melyek kárt okoztak a környező terület lakásállományában, az utakban, hidakban és egyéb létesítményekben. A probléma forrása részben a környező dombokról lezúdúló csapadékvíz, valamint a település külterületén áthaladó Baranya-csatorna áradása és visszaduzzadása volt. A károk elhárítását az önkormányzat vis maior támogatásból oldotta meg, de a probléma megszüntetésére az önkormányzatnak önerőből nem volt lehetősége. Azt, hogy elodázhatatlan a vízkár-veszélyeztetettség és a környezeti károk csökkentése, a helyi lakosok és a település önkormányzata már rég felismerték.

- A megítélt pályázati forrás eredményes felhasználása révén a lakóépületek biztonságba kerülnek, és a településkép is tovább fejlődik – mondja Kovács Gyula, a települést ciklusok óta vezető polgármestere. – A település adottságainak turisztikai célú fejlesztését is akadályozták az árvizek, hiszen a víz a település megközelíthetőségét is korlátozta, és a kemping területét is több alkalommal elöntötte a medréből kilépő Baranya-csatorna.

A Baranya megyei település a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 108 231 555 forintos pályázati támogatást nyert el. A „Magyarhertelendi tározó megvalósítása” című projekt keretében a kivitelezési munkák várhatóan 2014 márciusban megkezdődnek, és nyár végére az önkormányzat reményei szerint a kész záportározót át is adhatják.

 

2014. ápilis 1. - Megkezdődtek a munkálatok
Hosszú elkészítő munkákat és másfél évig tartó engedélyezési folyamatot követően a mai napon a kivitelező, a pécsi székhelyű Platina-Bau Zrt. megkezdte a település árvíz és belvíz mentesítését szolgáló záportározó kivitelezési munkálatait. A munkák várható befejezése: 2014. július vége.

2014. június 15.
A kivitelezés alatt álló záportározóban az utóbbi hónapoknban olyan mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze, amely lehetetlenné tette a munkálatok folyamatosságát és csak folyamatos szivattyúzást követően csökkent le a vízszint annyira, hogy a munkák folytatódhattak. Azonban a félkész létesítmény már jelen állapotában is ellátta a tervezett funkcióját részben, a környező területeken elmaradtak a korábban tapasztalt ár és belvíz okozta károk.

2014. július 25.
A tavaszi gyakori és jelentős intenzitású esőzések miatt a záportározó kivitelezése nem tudott megvalósulni az eredeti időpontban. A 90%-ot meghaladó készültség alapján a kivitelező és az Önkormányzat a szerződés teljesítésének 30 nappal történő meghosszabbítása mellett döntött. A módosított időpontra a létesítmény műszaki átadás-átvétele is megtörténik.

 


Magyarhertelend Község Önkormányzata

7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.

magyarhertelend@gmail.com 

http://magyarhertelend.hu 

www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

2014. szeptember 30.
Magyarhertelend Község Önkormányzata


SAJTÓKÖZLEMÉNY


ÚJABB FONTOS LÉPÉS A CSAPADÉK ÉS AZ ÁRVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS FORNTJÁN MAGYARHERTELENDEN


A végéhez közeledik a magyarhertelendi záportározó kialakítását magába foglaló projekt megvalósítása. A helyi lakosság és tágabb értelemben a Baranya-csatorna környezetében élők érdekeit előtérbe helyező projekt 108,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatással, valamint az Önkormányzat által biztosított önerőből valósult meg.
Az őszi esőkre elhallgattak a munkagépek a magyarhertelendi záportározó közelében. A kivitelezést végző vállalkozás a munkavégzést befejezte, a létesítmény műszaki átadása lezárult.
„Az utolsó pillanatban sikerült befejezni az építést még az augusztus végi extrém csapadékmennyiségek lehullása előtt. Augusztus hónapban a településre hulló csapadék mennyisége megközelítette a 200 mm-t, amely az utóbbi 30 év átlagának legalább másfélszerese – kezdte a jelenlegi állapot és a fejlesztés szükségességének indoklását Kovács Gyula a kistelepülés polgármestere. Az idei esőzések a projekt megvalósítását sem segítették, több alkalommal is szivattyúzni kellett az építési területen, hogy a munkálatokat folytatni lehessen.”
Szerencsére a kivitelezés áprilisi megkezdését követően az egyre mélyülő és szépülő tómeder egyre több csapadékot volt képes magába fogadni, megelőzve a károkozást a falu házaiban és mérsékelve a Baranya-csatornába jutó víz mennyiségét. „A Baranya-csatorna kiemelt szerepe a jövőben fokozódni fog, mondta a Polgármester, hiszen a magyarhertelendi záportározót további hasonló létesítmények fogják követni. Erről a közelmúltban kaptunk tájékoztatást egy sásdi rendezvényen. A mi „kis” tározónk 61 000 m3 vizet képes maximum magában tartani, azonban a Baranya-csatorna mentén még ennek a kapacitásnak a többszörösére lenne szükség.”
További információ:


Kovács Gyula - polgármester
Elérhetőség:
72/521-000

magyarhertelend@gmail.com